Romgaz propune acordarea unui dividend brut pe acţiune în valoare de 3,42 de lei - Știrile.eu

vineri 24 martie 2023 8:53 AM

Romgaz propune acordarea unui dividend brut pe acţiune în valoare de 3,42 de leiRomgaz propune acordarea, începând cu 27 iulie 2023, a unui dividend brut pe acţiune în valoare de 3,42 lei, din care 3,30 lei aferent rezultatului din anul 2022 şi 0,12 lei pentru rezultatul reportat, informează Agerpres, citând un raport remis joi Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

“În şedinţa din 23 martie 2023, Consiliul de Administraţie al SNGN Romgaz SA a avizat, în vederea înaintării spre aprobare către Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din
data de 26 (27) aprilie 2023, următoarele: (1) Dividendul brut de 3,42 lei/acţiune, ţinând seama de faptul că: dividendele cuvenite acţionarilor, conform propunerii de repartizare a profitului
anului 2022, sunt în sumă de 1.271.893.920 lei; dividendele cuvenite acţionarilor, conform propunerii de repartizare a rezultatului reportat, sunt în sumă de 46.250.688 lei; dividendele se distribuie acţionarilor proporţional cu cota de participare la capitalul social; capitalul social al societăţii este de 385.422.400 lei, divizat în 385.422.400 acţiuni ordinare, nominative, indivizibile cu o valoare nominală de 1 leu. (2) Termenul de plată a dividendelor cuvenite acţionarilor, respectiv plata dividendelor începând cu data de 27 iulie 2023, ţinând seama de faptul că: societatea are obligaţia de a plăti dividendele cuvenite acţionarilor în termen de 60 de zile de la termenul legal de depunere a situaţiilor financiare anuale, iar termenul pentru depunerea situaţiilor financiare anuale ale societăţii este de 150 de zile de la închiderea exerciţiului financiar şi data plăţii dividendelor stabilită de AGA trebuie să fie o zi lucrătoare care este ulterioară cu cel mult 15 zile lucrătoare datei de înregistrare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data Adunării Generale a Acţionarilor de stabilire a dividendelor”, se spune în document.

Plata dividendelor va fi efectuată în lei numai către acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor (ţinut de SC “Depozitarul Central” SA) la data de înregistrare stabilită de
Adunarea Generală a Acţionarilor.

“Conform prevederilor art. 111, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, precum şi art. 12 alin. 4 lit. b) din Actul constitutiv al SNGN Romgaz SA, este de competenţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor să fixeze dividendul”, se mai spune în raportul Romgaz.

Economedia.ro