Insolvența Euroins: ce trebuie să știe asigurații și cei păgubiți - Știrile.eu

vineri 17 martie 2023 2:42 PM

Insolvența Euroins: ce trebuie să știe asigurații și cei păgubiți


ASF a retras joi seară autorizația de funcționare a companiei Euroins, constatând indiciile stării de insolvență a companiei. Consiliul a mai hotărât promovarea de către ASF a unei cereri pentru deschiderea procedurii de faliment și numirea Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA) ca administrator interimar al societății. Euroins are aproximativ 2,5 milioane de clienți în România.

În noiembrie 2021, la scurt timp ce ASF a retras companiei de asigurări City Insurance autorizația de funcționare, Fondul de Garantare a lansat un ghid pentru clienții afectați de situația companiei și a enumerat care sunt obligațiile și limitele sale, prevăzute de lege.

FGA anunța creditorii care aveau de recuperat sume de la City Insurance că nu trebuie să se adreseze instanțelor judecătorești pentru obținerea sumelor cuvenite reprezentând despăgubiri/restituiri de primă, ei urmând să se adreseze Fondului de Garantare cu o cerere de plată. În urma analizării cererii de plată, FGA emite o decizie de soluționare a cererii de plată, iar cei care nu sunt mulțumiți de această decizie o pot contesta în instanță.

Potrivit ghidului, FGA prelua sarcinile companiei de asigurare și solicita asiguraților sau păgubiților ca, pentru orice tip de daună și pentru orice tip de poliță sau contract, să adreseze o cerere Fondului.


Cât timp mai sunt valabile contractele de asigurare

Ghidul FGA arăta, în cazul City Insurance, că polițele de asigurare erau valabile până la data la care intervenea una dintre următoarele situații:

• data expirării menționată de contract.

• data denunțării contractului de asigurare de către asigurat printr-o notificare transmisă societății;

• în termen de 90 de zile calculate de la data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, contractele/polițele de asigurare încheiate de asigurător încetează de drept.

• data denunțării contractului, după deschiderea procedurii de faliment, adresată lichidatorului judiciar, care își produce efectele în 30 de zile de la recepționarea solicitării de denunțare, dacă lichidatorul nu răspunde sau, în cazul în care denunțarea este făcută de lichidator, la data notificării denunțării de către lichidator.

Ce face un păgubit în caz de daună

Potrivit datelor din ghidul lansat de FGA în cazul City, Fondul de Garantare va proceda la deschiderea dosarelor de daună, va întreprinde cele necesare pentru constatarea tehnică a avariilor, instrumentarea dosarelor de daună, precum și pentru avizarea lor din punct de vedere tehnic.

FGA va pune la dispoziție cererea-tip de deschidere a dosarului de daună și va informa cu privire la documentele justificative care trebuie să însoțească această cerere. Informațiile vor fi disponibile pe pagina de internet a FGA.

Care este suma maximă acordată de FGA unui asigurat

Potrivit legii, FGA poate asigura efectuarea plății în sumă de maximum 500.000 lei (aproximativ 100.000 euro) pentru fiecare creanță de asigurare (indiferent câte creanțe de asigurare are un creditor de asigurare).

Cursul valutar oficial al BNR va fi luat în considerare pentru dosarele de daună care urmează să fie plătite în diferite valute.

Cum se face denunțarea poliției de asigurare

În România, noul Cod Civil prevede că un contract poate fi denunțat în termen de 20 de zile calculate de la data la care cealaltă parte primește notificarea privind denunțarea contractului. Este important de menționat că, pentru o perioadă de 20 de zile, contractul este valabil, iar riscul este acoperit și, astfel, nu va fi acordată o restituire în acest caz.

Pentru restituirea primei în urma denunțării contractelor/polițelor de asigurare, creditorii de asigurare trebuie să depună la FGA atât cererea de plată pentru restituirea primei, Anexa 9 (formulat pe site-ul FGA), cât și dovada denunțării contractului/poliței depuse la asigurător. Documentele pot fi depuse la FGA prin e-mail la adresa cerere.plata@fgaromania.ro sau prin poștă.

Pași care trebuie urmați pentru denunțarea contractului de asigurare:

1. Completați „Cererea de denunțare a contractului de asigurare” obținută de la asigurator

2. Depuneți „Cererea de denunțare a contractului de asigurare” la asigurator

3. Depuneți la FGA, prin e-mail la adresa cerere.plata@fgaromania.ro, o cerere de plată – Anexa 9 – „Cerere de plată privind acordarea restituirii de primă” (disponibilă pe www.fgaromania.ro), împreună cu următoarele documente:

• Act de împuternicire, dacă este cazul.
• Copie după actul de identitate.
• Copie după contractul/polița de asigurare.
• Copie după dovada plății primelor de asigurare, dacă primele au fost plătite în rate.
• Dovadă a denunțării contractului de asigurare, depusă la asigurător.


Digi24.ro